วันเสาร์, 28 กรกฎาคม 2555 00:00

บุคลากร

Written by 
Rate this item
(0 votes)

parin

นายไพรินทร์  ภานานันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

 

 

 thipawan

นางทิพวรรณ  ไชยช่วย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

kantharat

นางกัญธารัตน์  สร้อยสิงห์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

sunthorn1

นายสุนทร  นิยมญาติ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

somporn2

นางสมพร  กองทุน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

wasan1

นายวสันต์  เครือศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

niphon

นายนิพน  ผ่องแผ้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

passana

นางสาวพาสนา  เหมือนมนัส

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

phuthinanth

นายพุทธินันท์  บุ้งทอง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

kanjana

นางกาญจนา  กากแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

natthawat

นายณัฐวัฒน์  ทองเกลียว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

suthanthinee

นางสุนันทินี  กูฎโสม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

wanwisa

นางวัยวิสาข์  ทองบ่อ

ครู คศ.1

pinacha

นางสาวพินทร์ณัชชา  แก้วกนก

 ครู คศ.1

tanasak

 นายธนศักดิ์  ไกรสินธุ์

ครูผู้ช่วย

bank

นายณัฐวุฒิ  สุทธิพันธ์

ครูอัตราจ้าง

 

kaew

นางสาวศิริวรวรรณ  จันทะมาตร

พนักงานราชการ

  Hydrangeas

นางสาววรรณิศา  จันทร์หอม

ครูธุรการ

3340400259739

นายคูณ  กากแก้ว

ช่างครุภัณฑ์ 2

Read 1756 times Last modified on วันจันทร์, 03 พฤศจิกายน 2557 22:40
Login to post comments

ข่าว สพฐ.

โรงเรียนบ้านกอก
ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี 34320 โทร.045845076

Thursday the 29th. เรียนรู้อย่างมีความสุข. Best online poker sites - All rights reserved.