วันเสาร์, 28 กรกฎาคม 2555 00:00

บุคลากร

Written by 
Rate this item
(0 votes)

parin

นายไพรินทร์  ภานานันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

 

 

 thipawan

นางทิพวรรณ  ไชยช่วย

ครูชำนาญการพิเศษ

kantharat

นางกัญธารัตน์  สร้อยสิงห์

ครูชำนาญการพิเศษ

sunthorn1

นายสุนทร  นิยมญาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

somporn2

นางสมพร  กองทุน

ครูชำนาญการพิเศษ

wasan1

นายวสันต์  เครือศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

niphon

นายนิพน  ผ่องแผ้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

passana

นางสาวพาสนา  เหมือนมนัส

ครูชำนาญการพิเศษ

phuthinanth

นายพุทธินันท์  บุ้งทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

kanjana

นางกาญจนา  กากแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

 

natthawat

นายณัฐวัฒน์  ทองเกลียว

ครูชำนาญการพิเศษ

 

suthanthinee

นางสุนันทินี  กูฎโสม

ครูชำนาญการพิเศษ

wanwisa

นางวัยวิสาข์  ทองบ่อ

ครู คศ.1

pinacha

นางสาวพินทร์ณัชชา  แก้วกนก

 ครู คศ.1

tanasak

 นายธนศักดิ์  ไกรสินธุ์

ครูผู้ช่วย

bank

นายณัฐวุฒิ  สุทธิพันธ์

ครูอัตราจ้าง

 

kaew

นางสาวศิริวรวรรณ  จันทะมาตร

พนักงานราชการ

 111n

นายศุภลักษณ์  สุดชารี

ครูธุรการ

3340400259739

นายคูณ  กากแก้ว

ช่างครุภัณฑ์ 2

Read 1559 times Last modified on วันพุธ, 04 มิถุนายน 2557 22:30
Login to post comments

ข่าว สพฐ.

โรงเรียนบ้านกอก
ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี 34320 โทร.045845076

Friday the 24th. เรียนรู้อย่างมีความสุข. Best online poker sites - All rights reserved.